Judo spojuje pohraničí

JUDO SPOJUJE POHRANIČÍ

JUDO ŁĄCZY POGRANICZE

Projekt má prostřednictvím přeshraniční spolupráce v oblasti sportu vliv na rozvoj mladých lidí. Identifikuje nové příležitosti (nevyužitý potenciál služeb souvisejících s cestovním ruchem, rekreací a zdravotní péči v lázních) a odstraňuje bariéry (nedostatek znalostí jazyka, zákony, zvyky, nedostatečná kvalifikace, nedostatečná flexibilita). Kromě toho sport prostřednictvím zřejmého zvýšení fyzické kondice zvyšuje pocit úspěšného sebehodnocení, postavení ve skupině vrstevníků a pozitivně ovlivňuje zdraví občanů. Existuje vysoká pravděpodobnost použití zkušeností dospělých během dospívání.

Hlavním cílem projektu je rozvoj mezilidských kontaktů a spolupráce čtyř nevládních organizací - polsko-českých sportovních klubů z měst Opole, Ostrava, Rybník a Hranice. Na základě svých zákonných činností budou partneři organizovat společnou organizaci různých vzdělávacích a sportovních aktivit pro mladé lidi v průběhu 3 let, což přispěje ke zvýšení intenzity spolupráce mezi příhraničními oblastmi.

Klíčové činnosti v projektu:

  • Organizace 4 vzdělávacích a sportovních táborů pro děti a mládež se všemi partnery.
  • Každý tábor plánuje mít 90 účastníků, 40 z obou zemí a 10 zaměstnanců společného výcviku.
  • Kempy nabídnou první pomoc a jazykové kurzy.
  • Nákup potřebných zařízení pro organizaci soutěže. 200 kusů judo mat a 4 sady televizních notebooků, které fungují jako scénáře (100 kusů a 2 sady pro polské a české pořadatele).
  • Zaplacení školení pro 80 vynikajících sportovců + kimona a dresy.
  • Organizace 4 mezinárodních turnajů v judsku v Polsku a v České republice, kde se účastní účastníci z klubů v projektu ale také dalších přeshraničních klubů.
  • Organizace 8 rekreačně-školících workshopů za účasti všech partnerů. Budou to 1-2 denní setkání s účastí 60 účastníků spočívající v dokončení společného výcviku vedeného polskými a českými trenéry, společné strávení odpoledne a večera (prohlídka města, odpočinek, jídlo, polské a české pohádky a filmy), organizujeme soutěže pro děti kde rozhodčími jsou starší judisté.
  • Propagační aktivity

Diskuse


CzechBulgarianEnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish
Facebook