Pořadatel:  
1. Judo club Baník Ostrava z.s.
J. Misky 71/11, Ostrava-Dubina
Vedoucí campu: Mgr. Dryšl Marek
Kontakt: tel: 00420 604 650 727 , marekdrysl@1jcbo.cz

Své dítě můžete na akci přihlásit do 30.6.2021 popř. do naplnění kapacity judo campu. Po uvedeném datu si volná místa před zasláním objednávky ověřte u vedoucí kempu.

Na Judo camp 2021 je možné přihlásit  děti od ukončené 1. třídy ZŠ a starší.

Přihláška na JUDO CAMP termín: 22.8.-29.8.2021 (neděle-neděle)

PROHLÁŠENÍ

Odesláním této přihlášky závazně přihlašuji své dítě na letní sportovní judo camp a souhlasím s jeho cílem. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněných dokladů (Nástupní list a Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte) nebude účastník do tábora přijat.