Sdílej přes:

Kučera Bohumír

Kučera Bohumír
S judem začal/a:1962
Věková kategorie:Veteráni
Technický stupeň/pás:1.kyu hnědý

Dlouholetý, úspěšný vedoucí oddílu

Svou vlastní sportovní činnost začal vykonávat až v roce 1962, již v pozdním sportovním věku. Přes tento jeho handicap ho judo dokázalo silně ovlivnit. Navštěvoval poctivě tréninky, kde studoval techniky judo a později úspěšně složil zkoušku na 1.kyu. Ale jako sportovec se již nemohl výrazněji prosadit v silné konkurenci. Oddíl, ale neopustil, naopak oddílu výrazně pomohl na organizačním úseku. V roce 1963 oddíl naléhavě potřeboval takového vedoucího, který by nebyl zatěžován aktivitami. Kaděra přesvědčil našeho „Bohuše“, aby pomohl oddílu a převzal po něm funkci vedoucího oddílu.

A tak začala jeho 10 – ti letá úspěšná kariéra vedoucího oddílu. Velmi brzy si získal u všech přirozený respekt. Bohuš byl velmi oblíbeným, obětavým funkcionářem, respektovaným nejen ve vlastním oddíle, ale hlavně mezi funkcionáři v Tělovýchovné jednotě Baníku Ostrava, kde dokázal úspěšně prosazovat zájmy oddílu. Byl tím, který přesvědčil vedení TJ Baník Ostrava, aby s konečnou platností vyřešilo hlavní problém oddílu judo – tj. cvičební prostory.

Jeho zásluhou získal oddíl v roce 1971 konečně vlastní sportovní středisko v Ostravě – Kunčicích, kde vykonával svou činnost dodnes. V roce 1972 předal svou funkci novému, mladému ambicióznímu judistickému nadšenci Ing. Jaroslavu Neuwirthovi a později z oddílu odešel.

Vedení oddílu ho za jeho zásluhy v řízení a reprezentaci oddílu jmenovalo stálým čestným předsedou. Bohuš byl jedním z těch, kteří se nesmazatelně zapsali svou záslužnou prací pro oddíl do dějin celého oddílu, v celé jeho 50 – ti leté historii.