Sdílej přes:

SG Ostrava

Sportovní gymnázia tvoří střední článek při zajišťování úkolů akademických a zároveň zajištění kvalitní sportovní přípravy. Školní vzdělávací plán studia odpovídá všeobecnému zaměření jako u jiných gymnázií, je však doplněn o více hodin tělesné výchovy či sportovní přípravy. Úspěšné vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventům školy ucházet se o přijetí ke studiu na kterémkoliv typu VŠ (tělovýchovné, pedagogické, přírodovědné, ekonomické, humanitní a další). Absolventi mohou také najít uplatnění jako kvalitní tělovýchovní odborníci – učitelé trenéři. Výkonnost některých špičkových sportovců jim umožňuje pokračovat po maturitě v přípravě ve sportovních centrech MŠMT, MV a MO nebo ve svých sportovních klubech. Někteří ze studentů pokračují ve studiu a sportovní činnosti v zahraničí.

Hlavní těžiště tvoří čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd ZŠ. Souběžně je vždy otevřena jedna třída osmiletého studia (žáci z 5. tříd ZŠ), vhodná pro sportovní odvětví s ranější specializací (např. moderní a sportovní gymnastika, judo, atletika, plavání).

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Tento obor je určen pro žáky z 9. tříd ZŠ, kteří mají dobré studijní výsledky a věnují se aktivně sportu.

Škola zajišťuje komplexně v těchto sportovních specializacích sportovní přípravu (trénink). Žáci trénují dopoledne třikrát týdně a odpoledne denně pod vedením trenérů Sportovního gymnázia Ostrava, kdy veškerá tréninková činnost je v souladu s rozvrhem hodin a nedochází tak k zameškání školní docházky.

79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

Tento obor je určen pro žáky z 5. tříd ZŠ, kteří mají dobré studijní výsledky a věnují se aktivně sportu.

Škola zajišťuje komplexně v těchto sportovních odvětvích také sportovní přípravu (trénink). Žáci mají organizován sportovní trénink podle sportovních specializací v různém rozsahu a to v dopoledních i odpoledních hodinách pod vedením trenérů Sportovního gymnázia Ostrava, kdy veškerá tréninková činnost je v souladu s rozvrhem hodin a nedochází tak k zameškání školní docházky.

Judo a sportovní gymnázium?

V současnosti je na naší škole skupina 21 talentovaných judistů ve čtyřletém studiu a 6 v osmiletém studiu.

Zodpovědným trenérem sportovní specializace judo je Dušan Koza. Dalším trenérem SG je Mgr. Jan Štefánik, který je zároveň zástupce ředitele školy pro sportovní přípravu.

Obrovskou výhodou studia na sportovním gymnáziu je, že škola nabízí finanční podporu na přípravných soutěžích a na přípravných výcvikových táborech. Dále nabízíme ve školních prostorách regeneraci sportovců, služby fyzioterapeuta v případě potřeby a zdravotních komplikacích, ale též jako prevenci proti zranění a nově nabízíme možnost sportovního psychologa. Škola také plně hradí studentům zdravotní prohlídku u sportovního lékaře 1x ročně. Dále nabízíme kompletní zajištění ve sportovní přípravě, dopravu na soutěže, výcvikové tábory a plný servis s tím spojený.

Zaujala Vás možnost studia na sportovním gymnáziu?

Mnoho dalších, a ještě podrobnějších informací o naší škole a přijímacím řízení najdete na internetových stránkách.