Historie klubu

První zmínka o provozování Ju-Jitsu v Ostravě se objevila ještě během druhé světové války, a to 1. 10. 1943. V té době se o rozvoj Ju-Jitsu zasloužili zápasníci z ostravského Atletického klubu Hellas. Po jeho zrušení z politických důvodů v roce 1947 přešli zápasníci a judisté do Sokolu Ostrava 1, kde pokračovali v tréninku ve Staré Sokolovně až do roku 1950.

1951

V roce 1951 se judisté konečně osamostatnili. Od této chvíle se datuje vznik našeho klubu, který se stal součástí ZSJ – OKD Ostrava (Závodní sokolská jednotka Ostravskokarvinské doly Ostrava). Později se mění na slavnou TJ Baník Ostrava OKD (Tělovýchovné jednoty Baník Ostrava Ostravskokarvinské doly). Tréninky se konaly ve Staré Sokolovně v Ostravě, kde tehdy judisté cvičili společně s gymnasty, zápasníky a vzpěrači.

1971

Oddíl judo TJ Baník Ostrava OKD desetkrát změnil své působiště, než v roce 1971 natrvalo zakotvil ve vlastním středisku v Ostravě – Kunčicích. I když bylo středisko v havarijním stavu, tak především brigádnickou činností a vlastním úsilím se ho podařilo během několika týdnů upravit tak, aby se v něm dalo trénovat.

V letech 1973 až 1976 probíhala po etapách celková rekonstrukce střediska. Získali jsme tak konečně důstojné dojo (tělocvična pro judo). Od roku 1977 v oddíle judo TJ Baník Ostrava OKD začal fungovat „Tréninkové středisko mládeže“ pod vedením vedoucího trenéra Jiřího Sťahela.

1984

V roce 1984 začal náš oddíl judo TJ Baník Ostrava OKD spolupracovat se sportovní školou, čímž se dále rozvíjel. Protože na tento velký počet členů naše středisko v Kunčicích již nestačilo, činnost oddílu judo TJ Baník Ostrava OKD byla rozšířena do dalších tří satelitních družstev, a to do Čapkovy sokolovny, Mariánských Hor a Poruby. V roce 1989 v oddíle judo TJ Baník Ostrava OKD aktivně sportovalo 395 judistů. V provozu bylo 17 družstev se sedmnácti trenéry. V tomto období se klub nacházel na vrcholu, docházelo k jeho největšímu rozkvětu.

1991

Od roku 1991 se porevoluční změny (po Sametové revoluci v roce 1989) také dotkly československé tělovýchovy a sportu. Oddíl judo TJ Baník Ostrava OKD nedostal od ČSTV (Českého svazu tělesné výchovy) žádnou finanční dotaci, což bylo přímo katastrofou. Nastalo velmi těžké období, ve kterém i podpora ze strany OKD (Ostravsko-karvinské doly) byla postupně zastavena. Naši sportovci, jako i mnozí jiní, si museli sami hradit veškerou svou sportovní činnost plně z vlastních zdrojů i přesto, že reprezentovali Ostravu v mistrovských soutěžích.

1995

Z oddílu judo TJ Baník Ostrava OKD začali pomalu odcházet i trenéři a náš klub se začal pomalu nenápadně rozpadat. V roce 1994 zůstal v klubu jen jeden trenér, a to Jan Stankovič. Od tohoto okamžiku oddíl judo (klub) TJ Baník Ostrava OKD existoval ve skutečnosti jen technicky, právě díky nelehké práci jednoho muže. Všichni ostatní dobrovolní pracovníci a trenéři z klubu do jednoho odešli. Důvody jejich rezignace byly především ekonomické.

V příštích pěti letech se situace nijak nezlepšila. Jan Stankovič se zaměřil alespoň na udržení baníkovských mužů v extralize. Jako profesionální trenér pokračoval v přípravě mládeže ve Sportovní škole Ostrava. Na jeho bedrech zůstala veškerá tíha zodpovědnosti za celý klub s tak slavnou tradicí.

V roce 1995 se k němu připojil jako začínající trenér Radislav Borbély. Ten jako závodník ve vnitrostátních bojích dorosteneckých, juniorských a mužských kategoriích získal celkem 10 krát titul Mistra republiky. Jeho příchodem do našeho klubu vznikl tandem dvou profesionálních trenérů, Jana Stankoviče, trenéra SŠ Ostrava a Radislava Borbelyho, který se stal trenérem nově zřizovaného CPM (centrum přípravy mládeže). Tito trenéři spolu jako jediní řídili chod celého zbytku klubu.

1998

Rok 1998 byl pro náš klub mimořádně tragický. V této sezóně se nic nezlepšilo. Nebýt extraligy, klub by již prakticky neexistoval. Velký podíl na úpadku juda v celé republice mělo také jeho republikové vedení, když zrušilo (v roce 1994) kvalifikační a postupové soutěže na Mistrovství České republiky. Tímto opatřením degradovalo krajské přebory na bezvýznamné soutěže bez vlivu na postup do vyšších soutěží. A tak se na Mistrovství České republiky mohli přihlásit všichni, bez jakéhokoliv omezení.

Dne 5. 12. 1998 tragicky zahynul při nezaviněné autonehodě baníkovský trenér a vedoucí klubu Jan Stankovič. V následujícím roce tak nastal velký boj o 48 letou existenci klubu. Jediným, kdo v klubu pokračoval v práci, byl Stankovičův spolupracovník, profesionální trenér Centra přípravy mládeže Radislav Borbely. Na něm zůstala veškerá zodpovědnost za celý klub. Aby navíc v klubu nezanikla činnost Sportovní školy Ostrava (judo), kterou do své tragické smrti v roce 1998 vedl Jan Stankovič, byl jejím vedením pověřen Borbely. Následně Radislav Borbely požádal o pomoc bývalého dlouholetého klubového trenéra a funkcionáře Jindřicha Kaděru, který v tu dobu již 8 let v klubu nepracoval. Společně vypracovali strategii, jak se pokusit klub zachránit.

Dalším nelehkých úkolem bylo najít v klubu zájemce o trenérskou práci s mládeží. Bývalí trenéři neprojevovali zájem o obnovení své trenérské činnosti. Jedinou výjimkou byl Jiří Sťahel, který nabídku ihned přijal. Jeho přičiněním v roce 1999 oddíl získal 4 mladé trenéry, díky nimž se podařilo obnovit činnost oddílu. Všichni členové oddílu se pouštějí do plnění stanovených cílů, od zajištění finančních prostředků z řad sponzorů, přes trenérské semináře, až po brigádnické práce na zdevastovaném středisku klubu.

2001

Rok 2001 byl pro náš klub a jeho novodobou historii velice významný, neboť se nám podařilo zřídit fungující výbor klubu, stanovit cíle pro nejbližší léta a zároveň otevřít další dvě střediska juda. První v Ostravě-Hrabůvce v budově polikliniky, které začalo fungovat od září. Od října pak druhé ve Sportovní hale Ostrava-Přívoz (SAREZA). Otevření těchto středisek bylo doprovázeno hromadným náborem, který se projevil nárůstem členské základny, a to také v již fungujících střediscích v Ostravě-Kunčicích a v Ostravě-Porubě. Výsledkem bylo, že náš klub koncem roku 2001 pracoval již ve čtyřech střediscích. V závěru roku se členská základna pohybovala okolo 200 členů.

Naši členové se účastnili nejen závodů, ale i mimo tréninkových aktivit. Například Bambiriády pořádané na Černé louce v Ostravě, kde jsme pomocí ukázek prezentovali náš klub. Dále také v obchodním domě Hornbach, na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě či Základní škole na Škrobálkově ulici v Ostravě – Kunčičkách.

Po odchodu z Extraligy mužů v roce 1999 a jednoleté pauze jsme opět sestavili družstvo a stali se Mistrem Moravy a Slezska v soutěži družstev mužů. Na podzim jsme v Uherském Brodě vybojovali postup do I. ligy mužů.

V roce 2002 se náš klub poprvé v naší historii zapojil do grantové politiky. Výsledkem bylo kladné vyřízení 3 projektů ze strany Magistrátu města Ostravy a jeden projekt ze strany Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, který byl vyřízen formou darovací smlouvy. V tomto roce byla navázána spolupráce se Sportovním gymnáziem v Ostravě-Zábřehu. V průběhu roku jsme začali pořádat tři soutěže, a to Velkou cenu Ostravy mladších a starších žáků, GP dorostenců a Velkou cenu Ostravy mužů. Začátkem roku jsme zahájili společné tréninky všech středisek, vždy v sobotu dopoledne, které se konaly ve středisku ve Sportovní hale Ostrava-Přívoz (SAREZA). V průběhu prázdnin jsme začali pořádat letní sportovní tábor pro judisty.

Rok 2003 byl ve znamení oprav střediska v Ostravě-Kunčicích. V roce 2004 jsme zaznamenali významný výsledkový posun v postupu družstva mužů do extraligové soutěže a vítězství družstva dorostu v krajském přeboru, kterým si vybojovali postup do kvalifikace do dorostenecké ligy. Středisko v SOŠ Ostravě-Porubě na ul. 17. listopadu se oddělilo od našeho klubu a začalo fungovat jako Judo Baník Ostrava. Posléze se přejmenovalo na Judo Vašek Ostrava. Udržení naší členské základny se podařilo jak okamžitým založením dalšího střediska v Ostravě-Porubě na ZŠ K. Pokorného 1284, tak navýšením základny ve středisku ve Sportovní hale Ostrava-Přívoz (SAREZA).

2005

Od roku 2005 jsme díky finanční pomoci rodičů našich dvou svěřenců začali pořádat další turnaj „Konam cup„, a to turnaj pro kategorii mláďat a mladších žáků a žaček a turnaj družstev smíšených kategorií (mláďat, mladších a starších žáků). V závěru roku, k 31. 12. 2005, jsme ukončili svou činnost ve středisku Kunčice. Dne 5. 12. 2005 došlo k založení samostatného sdružení 1. JUDO CLUBU Baník Ostrava.

Založení nového sdružení bylo zásadní změnou statutárního zástupce. Zatímco prakticky od svých počátků klub působil ve sdružení TJ Baník Ostrava OKD jako jeden z oddílů, v průběhu roku 2006 došlo k jeho osamostatnění. Veškerá činnost, členská základna, jakož i veškeré smluvní vztahy byly převedeny na toto nově vzniklé sdružení, které se stalo pokračovatelem našich tradic. Do konce roku 2006 byly pod hlavičkou TJ Baník Ostrava OKD dokončeny dlouhodobé soutěže (tj. dorostenecká liga a extraliga mužů) a soutěž GP dorostu, na kterou byla poskytnuta dotace Magistrátem města Ostravy. Zcela výjimečný byl tento rok také tím, že se nám dařilo prakticky ve všech oblastech, ať už tréninkové, sportovní, ekonomické, v pořadatelství soutěží či rozšiřování členské základny.

Ve středisku Poruba došlo k 30. 6. 2006 k uzavření ZŠ K. Pokorného 1284, tudíž i k ukončení naší činnosti na této škole. Od září jsme začali cvičit v tělocvičně ZŠ na Porubské 831 ve dvou cvičebních skupinách.

2007

Rok 2007 byl druhým rokem, kdy náš klub pracoval samostatně po ukončení činnosti při TJ Baník Ostrava OKD. Došlo k celkové stabilizaci klubu. Odchod od tělovýchovné jednoty se projevil velmi pozitivně, a to především v nezávislosti, která měla vliv na zjednodušení řízení klubu, možnosti operativnějšího jednání a rozhodování, ale i k přímému jednání se sponzory a maximálnímu využití dotací Magistrátu města Ostravy. Takto získané finanční prostředky mohly být využity pro sportovní činnost naší mládeže, zatímco v minulosti jich velmi významnou část spolkla administrativa tělovýchovné jednoty.

Také předpoklad výhodnější polohy střediska Poruba při ZŠ Porubská 831 (lepší tramvajová a autobusová dostupnost) se naplnil. Došlo tak k dalšímu navýšení naší členské základny.

2008

Tento rok byl především rokem systematické práce s mládeží. Současně s tím docházelo k nárůstu členské základny, která překonala hranici 250 členů. Z našeho klubu se pomalu stal judistický velkoklub. V roce 2008 jsme dosáhli na páté místo v pořadí hodnocení klubů Českým svazem juda. Nejvíce se našim judistům dařilo v žákovských a dorosteneckých kategoriích, například Tomáši Kohnovi, který vybojoval deváté místo na Mistrovství Evropy v dorostu a 3. místo na prestižním mezinárodním turnaji Evropské federace v Brémách.

Ale nebyly to vždy jenom pozitivní informace a změny, s nimiž jsme se museli vyrovnat. Po několikaletém úspěšném období jsme museli ukončit činnost našeho významného střediska na poliklinice v Ostravě-Hrabůvce.

V průběhu celého roku pokračovalo postupné zapojování členů výkonného výboru do vedení klubu na základě zpracovaných náplní funkcí. Tím bylo nastartováno jednoznačné určení povinností a odpovědnosti každého člena za danou oblast. Jako oblast pro zlepšení jsme stanovili nutnost zavedení systematického vzdělávání trenérů.

2009

V tomto roce se našemu klubu podařilo dosáhnout v žákovských a dorosteneckých kategoriích na nejvyšší mety. I když naše členská základna již atakovala hranici 300 členů, důvodem našich vítězství byla především snaha o systematickou práci s mládeží, kterou jsme nastartovali v uplynulých letech. V roce 2009 jsme se stali nejúspěšnějším klubem mladších i starších žáků a v dorostenecké kategorii jsme obsadili druhou příčku v České republice.

Naším cílem bylo pokračovat v nastartovaném trendu a zaměřit se v pětiletém horizontu na přechod judistů do vyšších věkových kategorií tak, abychom mohli postupně obsadit i prestižní kategorie juniorů a mužů. Naší vizí do budoucna je mířit k nejvyšším olympijským metám.

V roce 2009 se završila zásadní dlouholetá reorganizace klubu. Neobsazena zůstávala pouze jedna důležitá funkce předsedy klubové trenérské rady. Po jejím obsazení vznikne další vytýčený a nezbytný organizační článek klubu, a to trenérská klubová rada, která má pomoci trenérům nejenom se vzděláváním.

2010

V roce 2010 začala naplno fungovat tolik potřebná trenérská rada, která hned od svého ustanovení začala řešit témata důležitá pro sportovní rozvoj klubu.

Díky rozsáhlé členské základně, kvalitním kádru trenérů a kvalitních podmínek pro základní sportovní činnost se našemu klubu dařilo vychovávat poměrně rozsáhlou skupinu závodníků, kteří patřili mezi špičku v České republice. V tomto roce došlo k stabilizaci členské základny, díky čemuž jsme si udrželi pozici jednoho z největších klubů Českého svazu juda. V Ostravě jsme patřili mezi deset největších klubů, co se týče členské základny mládeže, a to jak v oblasti individuálních sportů, tak i kolektivních sportů.

2011

Rok 2011 byl pro náš klub naprosto jedinečný. Dosáhli jsme vynikajících sportovních výsledků, a to jak v České republice, tak i v zahraničí a dobyli jsme pomyslný český trůn v další, starší věkové kategorii. Otevřeli jsme nové tréninkové středisko, navázali spolupráci s Domovem dětí Hlučín. Na Velké ceně Ostravy jsme zaznamenali historicky největší účast závodníků.

V několika kategoriích jsme dosáhli vrcholu v mistrovstvích a přeborech České republiky. Stali jsme se nejúspěšnějším klubem v kategoriích starších žáků, dorostenců a juniorek a byli jsme druzí v kategorii mladších žaček. Po devatenácti letech jsme získali titul mistra České republiky v dorostenecké lize. Již třetím rokem po sobě jsme byli ve finále přeboru České republiky družstev starších žáků. Po předloňském vítězství, loňském druhém místě jsme roce 2011 tento finálový hattrick završili vítezstvím. Naši starší žáci a dorostenci se dokázali prosadit na evropských turnajích. Dorostenec František Šmehlík reprezentoval Českou republiku na všech vrcholových turnajích roku 2011, a to na Mistrovství Evropy i světa a na Evropském olympijském festivalu mládeže.

2012

V roce 2012 jsme pokračovali v nastavených pozitivních trendech růstu našeho klubu. Po sportovní stránce se nám povedlo obhájit titul v dorostenecké lize a stali jsme se nejúspěšnějším klubem na mistrovství České republiky v kategorii juniorů. V extralize pokračovala generační obměna. Přesto se nám podařilo obsadit celkově 8. místo. Na turnajích Evropského poháru Dominik Lukáš v hmotnostní kategorii do 55 kg obsadil 3. místo v portugalské Coimbře a 7. místo v chorvatském Záhřebu a Lukáš Selecký v hmotnostní kategorii do 60 kg obsadil 5. místo v Coimbře. Na mistrovství Evropy veteránů v polském Opole obsadil Jiří Černota 5. místo.

Navázali jsme spolupráci s několika zahraničními kluby, a to s bulharským klubem ve Slivenu, francouzským klubem z Rouen, polským AZS Opole.

Podařilo se nám úspěšně uvést do života projekt Judo ve školkách, kdy jsme zahájili činnost v 7 mateřských školkách v rámci nejlidnatějšího městského obvodu Ostrava-Jih.