Den otevřených dveří Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava

Volgogradská 6/2631,  700 30  Ostrava – Zábřeh

tel. 596752248, fax  596752215, e-mail:  stefanik.jan@post.cz

mobil Štefánik Jan: +420605883026

   Rodičům judistů

Žákům 9. a 5. tříd ZŠ,

Talentovaným judistům a judistkám a jejich trenérům                         Ostrava, 25.9. 2012

 Vážení rodiče, vážení žáci a žákyně, vážení trenéři,

  pokud již teď přemýšlíte u Vás doma nebo ve Vašem judo klubu o budoucnosti a studiu Vašeho dítěte nebo svěřence, je právě ten správný čas. V současné době se již připravuje přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Pro tento školní rok je jako kritérium přijetí na čtyřleté gymnázium stanoveno úspěšné splnění talentové zkoušky, testu obecně-studijních předpokladů a  prospěch z 2. pololetí 8. třídy základní školy a .  Pro víceleté gymnázium se jedná o splnění praktické zkoušky, testu obecně-studijních předpokladů a prospěch z 2. pololetí 4. třídy.

  Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je střední školou, která umožní kvalitní studijní přípravu a současně i rozvoj sportovního talentu v judu.  

Dovolte nám proto, abychom  Vám sdělili základní informace o možnostech studia na naší škole od 1.září 2013.

   Studium a sportovní příprava je na naší škole komplexní (obor sportovní příprava), judisté mají zajištěny tréninky (ve velmi dobrých podmínkách 1.JC Baník Ostrava a TJ Ostrava Ostrava).

 Tréninky jsou v ranních hodinách 3xtýdně, v odpoledních hodinách 5x týdně, s možností regenerace. V současnosti je na naší škole skupina 10  talentovaných judistů ve čtyřletém studiu a 12 v osmiletém studiu, mezi nimi jsou i juniorský reprezentant Jan Pravda          (účastník MED 2010). Mezi úspěšné absolventy školy patří Michaela Boháčová, absolventka oboru rekreologie na Ostravské univerzitě, Lukáš Rak, účastník ME do 23 let v roce 2007 a 2008 a zúčastnil se i Světové univerziády 2009, Renata Ročňáková, účastnice MEJ 2007, Tomáš Kohn (9.místo na MED 2008).  V předcházející sezóně získali studenti našeho Sportovního gymnázia na mistrovstvích ČR dorostu, juniorů a dospělých vynikajících výsledků.

 Zodpovědným trenérem  juda je Mgr. Štefánik Jan (trenér II.tř, trenér regionálního výběru starších žáků). Zodpovědnou trenérkou pro studenty primy až kvarty je Bc. Michaela Boháčová. Dalším trenérem je Dušan Koza-trenér dorostenců 1.JC Baník Ostrava. S nimi  spolupracuje při přípravě judistů trenér 1.JC Baník Ostrava a trenér SCM Ostrava, Radislav Borbély. Judisté naší školy se účastní reprezentačních  soustředěních po celé republice a zimního kondičního soustředění. Součástí tréninkového programu jsou i přípravné výcvikové tábory. Nejlepší závodníci jsou zařazeni do SCM Ostrava, které zajišťuje spolu s mateřskými kluby na Moravě kvalitní a nadstandardní přípravu závodníků (v SCM Ostrava je v současnosti zařazeno 6 studentů naší školy). Těmto judistům jsou převážně hrazena soustředění. Od roku 2005 jsou ti nejúspěšnější  sportovci/reprezentanti zařazeni do Centra individuálních sportů Ostrava, které podporuje mladé talentované sportovce v jejich přípravě.

Mnoho dalších a ještě podrobnějších  informací o naší škole najdete na internetových stránkách

 www.sportgym-ostrava.cz 

 Vážení rodiče, vážení trenéři, budoucí studenti naší školy, děkujeme Vám za to, že jste věnovali svůj čas přečtení tohoto dopisu. V případě zájmu se můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou na trenéra Jana Štefánika.

 Těšíme se na Vaši osobní návštěvu na naší škole při Dni otevřených dveří.  

Den otevřených dveří

úterý 30. Října 2012 do 16:30 hod

       Mgr. Štefánik Jan,                                                                          Mgr.Tomáš Pracný,

     Zodpovědný trenér juda                                                                             Statutární zástupce ředitele pro sport