Sdílej přes:

Judo šou 2009

Dne 16.12.2009 proběhla v hale Sareza JudoShow 2009

   více

 

Slovo předsedy

              Vážení účastníci Judošou, protože po loňských zkušenostech se snažíme o co nejefektivnější průběh dnešní akce, chceme dnes dát prostor hlavně Vašim dětem. Ale přesto, bych rád využil této příležitosti, abych Vás krátce informoval o naší činnosti, výsledcích a problémech. Proto jsem se rozhodl sdělit to tímto způsobem.           

              V letošním roce pokračujeme v trendu posledních let. Po stránce sportovní jsme dosáhli s naší mládeží skvělých výsledků, které se budou jen velmi těžko opakovat, neboť jsme se stali nejúspěšnějším klubem na Přeborech České republiky jak v kategorii mladších žáků, tak v kategorii starších žáků. Družstvo starších žáků se navíc stalo Přeborníkem České republiky a lze proto právem očekávat, že naše dorostenecké družstvo má v příštích letech obrovskou perspektivu.Na základě těchto výsledků můžeme zcela objektivně říci, že co se týče práce s mládeží jsme se zařadili k absolutní špičce v České republice. Tyto úspěchy přisuzujeme naší neustálé snaze o zkvalitnění naší práce spočívající v zaangažování nových trenérů, zkvalitnění tréninkových podmínek a to jak materiálních tak zkvalitnění organizace naší činnosti a v neposlední řadě také neustálý proces vzdělávání našich trenérů. Výsledkem pak jsou nejen výše uvedené sportovní úspěchy, ale také neustálý nárůst naší členské základny a to nejen dětí, ale také naší dorůstající mládeže, kterou do této činnosti aktivně zapojujeme. Naší snahou je a i v budoucnu bude tento standard a základní principy nejen udržet, ale dále je upevnit a rozvíjet.

             Toto vše je však bohužel spojeno s finančními nároky, které rostou s naší rozrůstající se činností. Snahou výkonného výboru pro příští rok 2010 je nezvyšovat Vaši finanční zátěž tedy nejzákladnější zdroj našich příjmů, což jsou členské příspěvky, ale z důvodu větší diverzifikace našich příjmů chceme zvyšující se finanční potřeby pokrýt ziskem z jiného zdroje a to sponzorských příspěvků. V tomto směru jsme již podnikli:

          od příštího roku bude při našem klubu fungovat Sportovní centrum mládeže Ostrava, jehož náklady budou kryty dotací ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Díky tomu jsme se mohli navíc zapojit do dalšího tématického okruhu dotací poskytovaných Magistrátem města Ostravy.

          nově jsme se také zapojili do dotačního programu nadace ČEZ pro podporu regionů

Dalším krokem je zvýšení sponzorských příspěvků, což je oblast ve, které se nám dlouhodobě nedaří. Důvodem je nejen špatná hospodářská situace v poslední době, ale hlavně nízká společenská prestiž juda v naší republice, takže zájem sponzorů je prakticky nulový. Proto chceme požádat Vás, abyste zvážili své finanční možnosti. Pevně věříme, že v naší velké základně se najdou tací, kteří mají tu možnost a chtějí ocenit naši práci a podpořit tak mládež v její smysluplné činnosti. Obrovskou pomocí by bylo také zprostředkování kontaktu na společnost či firmu, která by nám mohla sponzorsky pomoci.

             Ti z Vás, kteří se rozhodnou nám věnovat, ať už jakoukoli částku ji mohou předat trenérovi oproti účetnímu dokladu nebo zaslat přímo na náš bankovní účet č.ú. 1659796339/0800 (do zprávy pro příjemce napište „Dar – Jméno a příjmení“). Pokud mi doručíte Vaše iniciály (jméno a adresu) přichystám darovací smlouvu tak, ať si dar můžete zohlednit při stanovení výše Vašich daní.

            Ti z Vás, kteří jsou schopni nám pomoci při zprostředkování sponzorského příspěvku prostřednictvím firmy či jiných institucí mne prosím osobně kontaktujte.

              Na závěr, bych Vám rád se vší úctou poděkoval za přízeň a trvalou podporu našeho klubu, zvláště pak těm z Vás, kteří se aktivně podílíte v jakékoliv formě na činnosti či podpoře našeho klubu.  


 

S pozdravem 

                        Ing. Martin Pavlica

                        Předseda klubu

                         Tel. 776 587 711 

                       martin.pavlica@1jcbo.cz