Judo spojuje pohraničí

JUDO SPOJUJE POHRANIČÍ

JUDO ŁĄCZY POGRANICZE

Popis projektu

Projekt má prostřednictvím přeshraniční spolupráce v oblasti sportu vliv na rozvoj mladých lidí. Identifikuje nové příležitosti (nevyužitý potenciál služeb souvisejících s cestovním ruchem, rekreací a zdravotní péči v lázních) a odstraňuje bariéry (nedostatek znalostí jazyka, zákony, zvyky, nedostatečná kvalifikace, nedostatečná flexibilita). Kromě toho sport prostřednictvím zřejmého zvýšení fyzické kondice zvyšuje pocit úspěšného sebehodnocení, postavení ve skupině vrstevníků a pozitivně ovlivňuje zdraví občanů. Existuje vysoká pravděpodobnost využitíí zkušeností během dospívání.

Hlavním cílem projektu je rozvoj mezilidských kontaktů a spolupráce čtyř nestátních neziskových organizací - polsko-českých sportovních klubů z měst Opole, Ostrava, Rybník a Hranice. Na základě svých zákonných činností budou partneři organizovat společnou organizaci různých vzdělávacích a sportovních aktivit pro mladé lidi v průběhu 3 let, což přispěje ke zvýšení intenzity spolupráce mezi příhraničními oblastmi.

Klíčové činnosti v projektu:

 • Organizace 4 vzdělávacích a sportovních táborů pro děti a mládež se všemi partnery.
 • Každý tábor plánuje mít 90 účastníků, 40 z obou zemí a 10 zaměstnanců společného výcviku.
 • Tábory nabídnou také první pomoc a jazykové kurzy.
 • Nákup potřebného vybavení pro organizaci soutěže, tj. 200 kusů judo tatami a 4 ukazatele skóre tj. sestavy televizí a notebooků  (100 kusů a 2 sady pro polské a české pořadatele).
 • Zaplacení školení pro 80 vynikajících sportovců + kimona a sportovní soupravy.
 • Organizace 4 mezinárodních turnajů v judu v Polsku a v České republice, kde se účastní účastníci z klubů v projektu ale také dalších přeshraničních klubů.
 • Organizace 8 rekreačně-školících workshopů za účasti všech partnerů. Budou to 1-2 denní setkání s účastí 60 účastníků spočívající v dokončení společného výcviku vedeného polskými a českými trenéry, společné strávení odpoledne a večera (prohlídka města, odpočinek, jídlo, polské a české pohádky a filmy), organizujeme také soutěže pro děti kde rozhodčími jsou starší judisté.
 • Propagační aktivity

Realizace projektu

 

 • Říjen 2017 - bylo zakoupeno 100 ks tatami k realizaci turnaje v rámci projektu. Tatami je položeno ve středisku Poruba. [Více...]
 • Prosinec 2017 - během soboty a neděle 9.-10.12.2017 proběhl v Opole turnaj Memoriál Edwarda Facijewa, který stál u zrodu tohoto projektu. [Více …]
 • Prosinec 2017 - byly zakoupeny kimona a sportovní soupravy pro 25 vybraných sportovců, kteří se budou účastnit projektu. Předání proběhlo v lednu během judo show. [Více...]
 • Leden 2018 - byly zakoupeny 2 sady ukazatelů skóre sestávajících z TV a notebooku, které jsou potřebné při organizaci turnaje a budou take sloužit v průběhu workshopů. Dále byl zhotoven Roll-up, který bude sloužit pro propagaci v průběhu realizace projektu.
 • Únor 2018 - 17.2.2018 proběhl turnaj Grand Prix Ostrava, kterého se zúčastnilo 885 účastníků z 11 zemí. [Více…]
 • Duben 2018 - 7.4.2018 proběhl 1. workshop, který pořádal AZS Opole. [Více…]
 • Květen 2018 - 4.-5.5.2018 proběhl 2. workshop, který proběhl u nás v Ostravě na tréninkovém centru Jindřicha Kaděry. [Více…]
 • Srpen 2018 - 15.-26.8.2018 v Živci v Polsku proběhl 1.vzdělávací a sportovní tábor pro děti a mládež se všemi partnery. [více...]
 • Září 2018 - 21.-22.9.2018 proběhl 3. workshop, který pořádal KS Polonia Rybnik. [více...]
 • Říjen 2018 - 12.-13.10.2018 proběhl 4. workshop, který pořádalo Judo železo Hranice. [více...]
 • Prosinec 2018 - 11.-22.12.2018 proběhl na Pradědu 2. vzdělávací a sportovní tábor pro děti a mládež. [více...]
 • Leden 2019 - 25.-26.1.2019 proběhl 5. workshop, který pořádalo Judo železo Hranice. [více...]
 • Únor 2019 - 18.-21.2.2019 proběhl 6. workshop, který pořádal Judo klub Rybnik. [více...]
 • Únor 2019 - 23.2.2019 proběhl turnaj Grand Prix Ostrava, kterého se zúčastnilo 837 účastníků [více...]
 • Duben 2019 - 6.-7.4.2019 proběhl 7. workshop u nás v Ostravě, na tréninkovém centru Jindřicha Kaděry. [více...]
 • Srpen 2019 - 17.-28.8.2019 proběhlv Živci v Polsku 3. vzdělávací a sportovní tábor pro děti a mládež. [více...]
 • Listopad 2019 - 30.11.-1.12.2019 proběhl turnaj v Opole. [více...]
 • Prosinec 2019 - 10.-21.12.2019 proběhl na Pradědu 4. vzdělávací a sportovní tábor pro děti a mládež. [více...]
 • Prosinec 2019 - 27.-28.12.2019 proběhl 8. workshop v polské Bytomi, který pořádal AZS Opole. [Více…]

Diskuse


CzechBulgarianEnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish
Facebook