Pozvánka na řádnou členskou schůzi 1. JC Baník Ostrava

Výbor 1. Judo clubu Baník Ostrava, z.s. Vás zve na řádné zasedání členské schůze klubu, která se koná :

– dne: 3.9.2023 v 1600 hod

– v Tréninkovém centru Jindřicha Kaděry, mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

Program:

1.       Zahájení.

2.       Volba předsedy čl. schůze, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu.

3.       Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti.

4.       Projednání a schválení zprávy o činnost spolku za r. 2022.

5.       Projednání a schválení výsledku hospodaření za rok 2022 a schválení účetní závěrky za rok 2022.

6.       Diskuse.

7.       Závěr.

Na setkání s Vámi se těší vedení 1. JC Baník Ostrava.