Sdílej přes:

Sportovní škola Sliven a 1.JC Baník Ostrava spolu v projektu SPORT AS A JOB v rámci ERASMUS+

Dvacet bulharských judistů pod vedením jejich dvou trenérů a jednoho pedagoga, strávili 12 náročných dní v ČR. A to 2 dny v Brně a 10 dní v Ostravě. To vše v rámci projektu, který si vytýčil za úkol rozšířit repertoár znalostí a dovedností studentů sportovního gymnázia z bulharského Slivenu, za účelem zlepšení jejich přípravy na profesní kariéru a uplatnění v oboru trenér juda. To vše proběhlo za podpory EU pod programem ERASMUS+. Náš klub připravil náročný program, do kterého se zapojili naši nejlepší trenéři. V rámci tohoto programu, bulharští mladí studenti juda, absolvovali spoustu školení a seminářů. Např. výuka technik juda, školení první pomoci pod dikcí pracovníka ČČK, kinematická analýza, silový rozvoj a kompenzační cvičení, metodicko pedagogické vedení tréninku, atp. Dále také absolvovali akce pro získání praktických dovedností a to především, vedení tréninku juda, koučink závodníka, vedení a pořádání turnaje, atd. Nechybělo ani studium českého jazyka a nebo kulturní aktivity, jako např. prohlídka pivovaru Starobrno, dolní oblasti Vítkovice a to vysoké pece a malého světa techniky U6, dále Ostravské radnice, Svatováclavských slavností, Slavností bojových umění nebo návštěva japonských dnů. Program byl opravdu náročný, přesto bulharští mladí judisté neváhali využít každou volnou chvíli ke kontaktu se svým milovaným judem a poznání dalších judistů a klubů. Zúčastnili se např. největšího klubového turnaje ČR a to Brno cup pořádaného v rámci turnajů českého poháru, nebo třeba centrálního srazu polských klubů, který pořádal nejúspěšnější polský klub letošního mistrovství Evropy juniorů Polonia Rybnik. Také my jsme využili této příležitosti hostit takto úspěšné judisty (na turnaji Brno Cup se v hodnocení klubů umístili na 2. místě [více…]) a zorganizovali jsme centrální trénikový sraz, kterého se zúčastnili judisté ceké Moravy a přijel také autobus s judisty z polského přihraničí. Srazu se zúčastnilo několik medailistů evropských a světových turnajů a to nejen našich bulharských hostů, ale také judistů jak z české tak polské republiky. Celkem se srazu zúčastnilo přes 100 judistů a stal se tak největší a nejúspěšnější akcí v novodobé historii našeho klubu. Náš klub se bude snažit navázat na tuto spolupráci a zpracovat a zorganizovat podobný projekt, který může podpořit zaměstnanost v našem problematickém regionu.

 

Fotogalerie projektu [více…]

Facebook stránka [více…]