Důležitá schůzka s rodiči !!!

Vážení rodiče, sportovní přátelé,

srdečně Vás zvu na II. Schůzku s rodiči, která proběhne dne 16.04.2015 od 16 hodin na místnosti V.I.P. v sportovní hale Sareza v Ostravě Přívozu.

Program :

1) Zhodnocení 1. čtvrtletí 2015

2) Seznámení s programem na 2. čtvrtletí 2015

2) Přerozdělení dětí na 16 hodin na 2 skupiny + běžecká příprava + kondice

3) Platba členských příspěvků 1.300,- Kč na období duben – červen 2015 do 20.4.2015

4) Seznámení s prázdninovým programem ( tábor + camp )

5) Dotazy a diskuze

 

Na Vaší hojnou účast se těší Martínek Roman, Váš trenér