Sdílej přes:

Info Judo Camp

Přílohy:

 

Pokyny k odjezdu, příjezdu:

Odjezd: neděle 16. 8. 2020 v 09:00 hodin z parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava – Vítkovice (pozor změna nástupního místa oproti minulým akcím)

Sraz účastníků v 8.30 hod. Na parkovišti budou přistaveny 2 autobusy, které budou označeny č. 1 a č. 2. Na autobusech budou umístěny seznamy dětí seřazených dle tréninkových skupin s uvedenými jmény vedoucích těchto skupin.

Na místě si, prosím, ověřte, do kterého autobusu je dítě zařazeno a nahlaste se u vedoucího dané skupiny k administrativnímu odbavení dítěte. Tomuto vedoucímu odevzdejte potřebné dokumenty Vašeho dítěte.

Příjezd: neděle  23. 8.2019 kolem 12:00 hodiny parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava – Vítkovice (pozor změna příjezdového místa oproti minulým akcím)

POZOR – Důležitá  sdělení spojené s COVID-19:

1/ Vzhledem ke stávající situaci spojené s COVID-19  Vás žádáme, aby se kempu zúčastnily pouze 100%  zdravé děti , tím je myšleno bez příznaků nachlazení, viróz, respiračních problémů apod. 

2/ V případě, že některý z rodičů dítěte, které se účastní campu, čeká v rámci plošného či individuálního testování na COVID-19 na své výsledky a do nástupu dítěte na camp je ještě nezná, apelujeme, aby své dítě na akci neposílal! Obratem nás, prosím, kontaktujte. Takovéto dítě může totiž vážně ohrozit  hladký průběh konání campu.

3/ Nezapomeňte dětem přibalit roušky.

4/ Z hygienických důvodů jsou návštěvy rodičů na campu zakázány.

Důležité dokumenty k převzetí/odbavení dítěte (viz. přílohy):

Nástupní list (tzv. bezinfekčnost), tento dokument potvrzují rodiče k datu odjezdu dítěte na camp.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, tento posudek vystavuje praktický lékař dítěte a má platnost 2 roky. Pokud máte tento dokument již vystavený k obdobné akci a je platný, můžete jej použít i pro tento camp.

Čitelnou kopii kartičky zdravotního pojištění dítěte nalepenou na Nástupním listu dítěte. Bez těchto dokladů nebude možné dítě na tábor převzít.

Léky:

Potřebné léky označené jménem dítěte a rozpis užívání předejte při odbavení příslušnému vedoucímu.

Vybavení dětí:

Camp je zaměřen na sportovní přípravu mladých judistů a turistiku po okolí.

Dětem sbalte: kimono, pásek, oděv a obuv na sport a do přírody, pokrývku hlavy, plavky, pláštěnku, přezůvky, hygienické potřeby, krém na opalování, repelent. Dále baterku, přiměřené kapesné. Budeme využívat bruslařskou dráhu, tak ať si děti vezmou (kdo chce a může) on-line brusle, skateboardy apod.+ ochranná přilba, chrániče. Nezapomeňte přibalit dítěti roušky.

Co dětem na camp nedávat:

PC, tablety a podobné herní zařízení, cenné věci, větší obnosy peněz.

NEDOPORUČUJEME dávat dětem s sebou mobilní telefony. Po zkušenostech z předchozích akcí, děti, které i přes naše DOPORUČENÍ budou mít mobil s sebou, budou mít během campu mobilní telefony uloženy u svých vedoucích. Užívat je budou moci jen v čase určeném jejich vedoucím. V případě nutnosti spojení s dítětem je možné se obrátit telefonicky na konkrétního vedoucího tréninkové skupiny nebo vedoucího campu.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru. Chtěl bych Vás ujistit, že o Vaše dítě bude po celou dobu trvání campu dobře postaráno. Dětem, prosím, vysvětlete, že na campu se s jakýmkoliv problémem mají prioritně obracet na svého vedoucího.

Vzhledem ke stávající situaci Vás žádáme, abyste  stále pravidelně sledovali AKTUALITY na našich webových stránkách a také své e-mailové schránky (popř. také složky spam či Hromadné apod.). Pokud by došlo k zákazu konání těchto akcí nebo k zásadním omezením takto organizovaných akcí, budeme Vás neprodleně informovat jak prostřednictvím webu, tak prostřednictvím e-mailu.


V případě upřesnění či dotazů mě můžete kontaktovat e-mailem: marekdrysl@1jcbo.cz nebo telefonicky na +420 604 650 727.

Krásný den

Mgr. Marek Dryšl, vedoucí campu

 

 

 

Pomalu se nám blíží letošní Judo camp na Malé Morávce, pevně věřím, že epidemiologická situace kolem COVID-19 bude pro konání campu příznivá a akce proběhne v plném rozsahu a bez zásadních omezení. Stejně jako vy, tak i vedení 1JCBO sleduje vývoj celé situace v Moravskoslezském kraji a z toho plynoucí některá doporučení a omezení. Všechny zásadní informace ohledně Judo campu 2020 budou zveřejňovány na webových stránkách klubu a také budou zasílány na Vaše mailové adresy, které jste uvedli v přihláškách na judo camp. Zatím vše probíhá beze změn a jsme připraveni akci realizovat. Informace k odjezdu budou zaslány cca 14. dní před odjezdem, tak jak je uvedeno v Potvrzení registrace…

Sledujte tedy, prosím, naše webové stánky www.1jcbo.cz a pravidelně kontrolujte své mailové schránky a to včetně složek HROMADNÉ a SPAM.

Děkuji za spolupráci Mgr. Marek Dryšl, vedoucí campu