O klubu

V současnosti se náš klub nachází v období rozvoje. A nelze než poděkovat všem, kteří se na tom podílejí! Cesta k tomuto období rozvoje nebyla vždy jednoduchá. Vždyť ke konci milénia náš klub představovala základna pouhých padesáti judistek a judistů. Rovněž sportovních výsledků bylo poskrovnu. Náš klub prakticky fungoval jen díky Radislavu Borbélymu, který v klubu pracoval jako trenér a organizační pracovník. Navíc, zjišťoval i údržbu střediska Kunčice.

V současném období rozvoje náš klub vede funkční devítičlenný výbor a představuje ho členská základna více než 670 členů, z nichž téměř 540 činí děti a mládež do osmnácti let. Trénujeme ve 35 družstvech, na jejichž vedení se podílí přes 50 trenérů. Klubové základny máme na 32 místech Ostravy, v Hlučíně a Dolní Lhotě. Současně trénujeme v 5 tréninkových střediscích, v 19 základních školách a v 9 mateřských školkách, podrobněji v sekci Kde trénujeme. Naší chloubou je trénování juda ve Sportovní hale Ostrava-Přívoz (Sareza), kterou je možné díky velikosti tréninkové plochy a sportovnímu zázemí řadit v našem sportovním odvětví mezi špičku.

Na cestě k rozvoji našeho klubu jsme ušli obrovský kus cesty! Pomohl nám k tomu i efektivní systém trénování a práce s mládeží. Nejprve jsme vytvořili klubové základny (tréninková střediska) v různých částech města Ostravy, abychom umožnili zejména těm nejmenším zapojit se do sportovní činnosti. Poté jsme rozdělili cvičící do družstev podle věku a výkonnosti. Nejmenší judisté procházejí jednotlivými družstvy, aby po dosažení určitých dovedností úspěšně pokračovali ve středisku v Ostravě-Přívoze.

Výsledkem naší práce je široká členská základna od těch nejmenších, až po seniory. Naší velkou devizou je široký a kvalitní trenérský kádr. Ruku v ruce jdou také výsledky sportovní. Podařilo se nám obhájit titul Mistra ČR v dorostenecké lize a udržet se v elitní skupině Extraligy mužů.

V hodnocení klubů Českým svazem juda jsme se dokázali umístit mezi třemi nejlepšími kluby v České republice. Proto již nyní můžeme směle říci, že i v příštích letech očekáváme ve všech směrech naší činnosti další růst.

Baníkovské judo by nikdy nemohlo úspěšně existovat bez vytrvalé každodenní práce sportovců, trenérů, funkcionářů a všech příznivců judistického hnutí, kterých si nesmírně vážíme! Jen díky úsilí, obětavosti a opravdovému nadšení všech dosavadních generací judistů (od té průkopnické až po současnou) získalo baníkovské judo mnoho vynikajících výsledků.

V každém období činnosti klubu bylo a je v našem zájmu vychovat nejen maximální počet mladých talentů pro vrcholový sport, ale také dostat se do širšího podvědomí veřejnosti. Vždyť judo je sport, který pro svůj sportovně branný charakter a kladný fyzický i morální vliv stále přitahuje široké vrstvy mládeže, a to jak z řad chlapců, tak i dívek. Proto si myslíme, že bude mít vždy nezastupitelné místo v rozvoji bojových umění i české společnosti.

Diskuse


CzechBulgarianEnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish
Facebook