Sdílej přes:

Řádné zasedání členské schůze klubu

Pozvánka na členskou schůzi

 

Výbor 1. Judo clubu Baník Ostrava, z.s. Vás zve na řádné zasedání členské schůze klubu, která se koná :

 

– dne: 25.6.2018 v 1700

– v restauraci Bowling Park, mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

 

Program:

  1. Zahájení.
  2. Volba pracovního předsednictva
  3. Volba mandátové komise, zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu.
  4. Zpráva mandátové komise.
  5. Projednání a schválení zprávy o činnost spolku za r. 2017.
  6. Projednání a schválení hospodaření a účetní závěrky za rok 2017.
  7. Diskuse.
  8. Personální změny ve výboru klubu.
  9. Závěr.
Na setkání s Vámi se těší vedení 1. JC Baník Ostrava.