Sdílej přes:

Sportovní přátelé!

Vážení rodičové, členové a naši příznivci,

    obracíme se na Vás  s žádostí o pomoc při získávání sponzorských příspěvků pro krytí nákladů našeho klubu. Na výkonném výboru bylo schváleno udržení členských příspěvků pro r. 2010 na úrovni roku 2009 – tedy 3000 Kč za kalendářní rok. Znamená to pro nás však vstup do nového roku s rozpočtovým rizikem, který v době finanční krize a neustálého zvyšování nákladů, bude velmi obtížné překonat. Udržet 3 haly – pronájem, (v hale na Mjr. Nováka mj. náklady na teplo, vodu, elektřinu, úklid a další provozní náklady s tělocvičnou spojené), tatami (žíněnku) pro tyto střediska, trenérský kádr je ekonomicky velmi nákladné. Víme, že né každý může na tuto výzvu reagovat, jsme ale přesvědčeni, že v naší téměř třísetčlenné základně se můžou najít tací, kteří by nám v tom mohli pomoci. Vážíme si každého člena a každé pomoci a proto můžete-li nám být jakkoli nápomocni, ať už osobně či při zprostředkování se získáváním finančních prostředků, obraťte se na své trenéry. Jakákoli finanční částka nám je potřebná!

Děkujeme,

                    Vaši trenéři