Výkonnostní kategorie: Mladší žáci

Pokročilá skupina trénující až 3x týdně. Náplní tréninků jsou základní pohybové dovednosti, složitější gymnastické prvky, nácvik pádů a základních technik juda. Děti se účastní klubového turnaje přípravek a judo-víkendů.

Pokročilá skupina trénující až 3x týdně. Náplní tréninků jsou základní pohybové dovednosti, složitější gymnastické prvky, nácvik pádů a základních technik juda. Děti se účastní klubového turnaje přípravek a judo-víkendů.