Sdílej přes:

Dny otevřených dveřích SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA

 

Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava – Zábřeh

tel. 596752248, fax 596752215, e-mail: dusan.koza@sportgym-ostrava.cz

Dušan Koza: +420 725 475 421

Bc. Michaela Boháčová : +420 739 280 407

 

Rodičům judistů

Žákům 9. a 5. tříd ZŠ,

Talentovaným judistům a judistkám a jejich trenérům                 Ostrava, 16. 10. 2018

 

Vážení rodiče, vážení žáci a žákyně, vážení trenéři,

 

pokud již teď přemýšlíte u Vás doma nebo ve Vašem judo klubu o budoucnosti a studiu Vašeho dítěte nebo svěřence, je právě ten správný čas. V současné době se již připravuje přijímací řízení pro školní rok 2019/2020. Pro tento školní rok je jako kritérium přijetí na čtyřleté gymnázium stanoveno úspěšné splnění talentové zkoušky, testu z jazyka českého a matematiky a prospěch z 2. pololetí 8. třídy základní školy. Pro víceleté gymnázium se jedná o splnění praktické zkoušky, testu z jazyka českého a matematiky a prospěch z 2. pololetí 4. třídy.

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je střední školou, která umožní kvalitní studijní přípravu a současně i rozvoj sportovního talentu v judu.

Dovolte nám proto, abychom Vám sdělili základní informace o možnostech studia na naší škole od 1. září 2019.

Studium a sportovní příprava je na naší škole komplexní (obor sportovní příprava), judisté mají zajištěny tréninky ve velmi dobrých podmínkách sportovního klubu 1.JC Baník Ostrava. Tréninky jsou v rámci školního rozvrhu v ranních hodinách 3x týdně, v odpoledních hodinách až 5x týdně, bez zameškání školní docházky. Škola nabízí finanční podporu na přípravných soutěžích a na přípravných výcvikových táborech. Dále nově nabízíme ve školních prostorách regeneraci sportovců aa služby fyzioterapeuta v případě potřeby a zdravotních komplikací, ale též jako prevenci proti zranění. Škola všem studentům nabízí sportovní zdravotní prohlídku u sportovního lékaře 1x ročně zcela zdarma.  Dále nabízíme kompletní zajištění ve sportovní přípravě, dopravu na soutěže, výcvikové tábory a plný servis s tím spojený.

 

V současnosti je na naší škole skupina 16 talentovaných judistů ve čtyřletém studiu a 11 v osmiletém studiu.

 

Zodpovědným trenérem juda je Dušan Koza. Zodpovědnou trenérkou pro studenty primy až kvarty je Bc. Michaela Boháčová. Dalším trenérem je Mgr. Jan Štefánik. Nejlepší závodníci jsou zařazeni do SCM Ostrava, které zajišťuje spolu s mateřskými kluby na Moravě kvalitní a nadstandardní přípravu závodníků. Od roku 2005 jsou ti nejúspěšnější  sportovci/reprezentanti zařazeni do Centra individuálních sportů Ostrava, které podporuje mladé talentované sportovce v jejich přípravě.

Mnoho dalších a ještě podrobnějších informací o naší škole najdete na internetových stránkách

 

www.sportgym-ostrava.cz

 

Vážení rodiče, vážení trenéři, budoucí studenti naší školy,

děkujeme Vám za to, že jste věnovali svůj čas přečtení tohoto dopisu. V případě zájmu se můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou na trenéra Dušana Kozu, případně trenérku Michaelu Boháčovou.

 

 

Těšíme se na Vaši osobní návštěvu na naší škole při:

Dni otevřených dveří dne 6. 11. 2018 v 16:00 hod

kde Vám budeme plně k dispozici v případě Vašich dotazů.