Sdílej přes:

Hlasování – projekty MO Ostrava jih

Vážení přátelé,

rádi bychom vám poděkovali za dlouhodobou spolupráci a zároveň Vás požádali, zda byste se i tentokrát pomohli s šířením povědomí o události. Včera bylo zahájeno hlasování pro projekty, které obyvatelé městského obvodu přihlásili do participativního rozpočtu. Každý z projektů má potenciál zlepšit místo, kde pracujete a kde mnozí z vás žijí.

Nyní může každý z Vás svým hlasováním přímo rozhodnout o vyčleněné části rozpočtu pro Ostravu-Jih. Celkem tak společně rozdělíme 5 miliónů korun mezi jednotlivé části obvodů – Dubina a Bělský les, Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh. Autory návrhů jsou obyvatelé Ostravy-Jihu, podávání návrhů probíhalo v květnu a červnu letošního roku.

Prosím Vás proto, abyste se s projekty seznámili (pokud jste tak již neučinili) a podpořili ty z nich, které Vás osloví. Udělit můžete až čtyři pozitivní hlasy napříč celým městským obvodem  a maximálně dva negativní. Ty jsou určeny projektům, které považujete za nevhodné, pro jejich udělení je však nutné vyčerpat hlasy pozitivní.

Hlasování probíhá v týdnu od 31. 10. – 6. 11. na adrese https://vote.d21.me/vote/4kx8iqAcJM a je přístupné i přes stránky www.spolecnetvorimejih.cz/hlasovani. K zachování určité míry autenticity je třeba zadat telefonní číslo, na které je Vám zaslán PIN KÓD, pomocí kterého lze hlasovat. Telefonní čísla slouží pouze k autentizaci unikátního hlasujícího, nijak se nezaznamenávají ani nejsou spojována s konkrétním hlasováním.

Zároveň bychom chtěli požádat o zveřejnění těchto informací prostřednictvím Vašich komunikačních kanálů. V příloze zasíláme plakát k výlepu a banner pro web či fb.

 

Děkuji vám.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Bc. Martin Bednář
starosta městského obvodu
Ostrava-Jih