Jak začít

Přihláška

On-line přihláška do klubu


Proč začít s námi?

Jsme nejúspěšnějším, největším a nejstarším judo klubem v Ostravě, s více než šedesátiletou historií. Jsme tu jak pro ty, kteří se chtějí věnovat judu pro zábavu, tak pro ty, kteří se mu chtějí věnovat závodně. Trénujeme cíleně a kvalitně pod dohledem kvalifikovaných trenérů všechny věkové kategorie, a to od dětí až po seniory.


V kolika letech začít?

Začít můžete kdykoli! Ideálně je začít mezi šestým až dvanáctým rokem věku. Je to však do značné míry individuální, neboť pohybové schopnosti a dovednosti dětí se výrazně liší. Přesto vycházíme z toho, že v té době si řada dívek i chlapců vybírá, jakému sportovnímu odvětví se bude věnovat. Proto nejlépe uděláte, když vyrazíte za námi do nejbližšího tréninkového střediska juda. Promluvíte si s našimi trenéry, podíváte se na tréninkovou jednotku, zkusíte si zatrénovat. Až poté se rozhodnete. Když se vydáte do střediska v Ostravě-Přívoze, můžete také zkusit výuku tolik potřebné sebeobrany, která je vhodná pro dorůstající děti (mládež) a dospělé.


Kde nás najdete?

V současné době trénujeme v pěti tréninkových centrech, devatenácti základních školách a devíti mateřských školkách, vše podrobněji v sekci Kde trénujeme. Kontakty na tréninková centra:

  • Středisko Sareza, Sportovní hala Ostrava-Přívoz, ul. Hrušovská 15/2953, 702 00 Ostrava-Přívoz. Trenér M. Holý.
  • Středisko Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Trenér J. Janovský.
  • Středisko Poruba, ZŠ Zdeňka Škarvady, ul. Porubská 831/10, 708 00 Ostrava-Poruba. Trenér M. Otto.
  • Středisko Zábřeh, ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, ul. Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Trenér M. Otto.
  • Středisko Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, ul. Zámecká 6, 748 01 Hlučín. Trenér V. Mečár.

Kde trénujeme | Naši trenéřiKontakt


Co potřebujete pro judo?

Tepláky, triko a mikinu bez knoflíků, zipů a jiných kovových doplňků. Především je nutný dlouhý rukáv! Dále přezůvky, které slouží pro přechod z šatny do tělocvičny (na žíněnce cvičíme boso), hygienické potřeby.

I když judisté trénují v judogi (kimonech), pro váš začátek to vůbec není nutné. Pokud se pro judo rozhodnete, lze ho pořídit v hodnotě zhruba od 500 Kč až po několik tisíc korun. Při výběru doporučujeme výhradně koupi judogi, nikoli kimona pro jiná bojová umění. Judo je kontaktní sport, ve kterém se judogi značně namáhá tahem. Proto se investice do kvalitního judogi rozhodně vyplatí.

Bohatý výběr, radu i výhodné ceny naleznete na stránkách našeho sponzora www.ipponshop.cz


Kolik mě to bude stát?

Judo se řadí mezi sporty, které nejsou příliš finančně náročné. Po zaplacení ročního členského příspěvku, zakoupení průkazu juda, licenční známky a judogi, nebude již nutné dalších investic. Ty přicházejí, až se závodní činností. Děti si většinou hradí dopravu a startovné (100 - 200 Kč). Jelikož jsou v prvních dvou až čtyřech letech turnaje především regionálního charakteru, není finanční náročnost významná. Pro podporu talentovaných sportovců spolupracujeme již dlouhodobě s řadou institucí a sponzorů.

Členský příspěvek juda je nyní ve výši 5 000 Kč/rok (sourozenec platí slevněný příspěvek 4 100 Kč/rok, MŠ a ZŠ-kroužky platí slevněný příspěvek 2 500 Kč/rok. Tento příspěvek se platí ve dvou splátkách. Podrobněji viz online přihláška.

  • Součástí členského příspěvku je 300,- Kč za rok, tzv. licenční známka, která se platí Českému svazu juda a je v ní základní úrazové pojištění. Více informací získáte na https://www.pvzp.cz/cs/servis-pro-klienty/dokumenty-ke-stazeni/urazove-pojisteni/
  • Děti starší deseti let budou potřebovat průkaz judo v ceně 150 Kč a licenční známku za 300 Kč na kalendářní rok.

Platbu proveďte, prosíme, tímto způsobem:

  • bezhotovostním převodem na číslo účtu: 1659796339/0800

Do poznámek pro příjemce je nutné uvést: Jméno, příjmení člena, středisko, za co se platí, např. Jan Novák, Poruba, členský příspěvek za 2/2015, průkaz judo, licenční známka dospělí. Pozor, máme již více než 650 členů a shoda jmen není výjimkou!


Co se naučím?

Judo, znamená doslova „jemná cesta“. Jedná se o efektivní bojové umění a úpolový sport, který vytvořil profesor Jigoró Kanó v roce 1882 v Tokiu v Japonsku. Od roku 1964 se judo stalo olympijským sportem. V současnosti se těší masové podpoře lidí po celém světě. Je sportem, ale i zábavou, která děti provází od nejútlejšího věku přes zralý věk až po stáří. Jeho výhodou je, že obsahuje systém efektivní sebeobrany, umění bezbolestně padat za jakékoliv situace a silnou duševní etiku i morálku.

Z počátku klademe největší důraz a pozornost na výchovu dětí, jejich přístup k pravidelnému cvičení a posílení vědomí o judistické morálce. Trénováním juda rozvíjíme sebedisciplínu a respekt nejen k sobě samotnému, ale i k druhým.

Děti se naučí základní pohybové dovednosti, jako například gymnastickou akrobacii (kotouly, hvězdy, přemety, atd.). Samozřejmostí jsou nové hry, pády, techniky na zemi i v postoji, sebeobrana a mnohé další, což jim pomůže zlepšit koordinaci těla a jeho ovládání. Tím, že se děti naučí bojovat, získají sebevědomí, okusí pocit vítězství i porážky a naučí se s nimi vyrovnat. Tuto zkušenost děti zcela jistě v budoucím životě využijí.

Nabízíme dětem sportovní i rekreační charakter juda. Mohou trénovat od dvou tréninků týdně v začátcích až pětkrát týdně se zkušenějšími judisty a soustředit se na sportovní část, která zahrnuje účast na jednotlivých krajských, republikových a mezinárodních soutěžích. Jejich sportovní kariéra může směřovat až do reprezentace České republiky. Jelikož spolupracujeme se Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopových v Ostravě, nabízíme dětem možnost věnovat se judu v širším měřítku a nezapomínat přitom na vzdělání, které je v dnešní době tolik důležité!

V našich střediscích trénujeme s cílem získat děti pro judo. Jakmile děti dosáhnou čtrnáctého roku věku, v případě jejich zájmu, přecházejí do našeho centrálního, největšího a nejmodernějšího Střediska Sareza, na Hrušovské ulici v Ostravě-Přívoze. Tam je již veškeré sportovní úsilí věnováno k dosažení maximálních sportovních výsledků. Pomáhá k tomu i v českém judu jedinečná tatami (žíněnka) o ploše 300 m2.

Vychováváme sportovce, nadšence pro judo, trenéry, rozhodčí… Vychováváme pozitivní a silné osobnosti!

Diskuse


CzechBulgarianEnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish
Facebook