Sdílej přes:

Náhradní zasedání členské schůze klubu

Pozvánka na náhradní členskou schůzi klubu

 

Výbor 1. Judo clubu Baník Ostrava, z.s. Vás zve na náhradní zasedání členské schůze klubu, která se koná :

 

– dne: 17.7.2017 v 1800

– v restauraci Bowling Park, mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

[Zde…]

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Schválení jednacího a volebního řádu
 6. Projednání a schválení zprávy o činnost spolku za r. 2016
 7. Projednání a schválení výsledku hospodaření za rok 2016
 8. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016
 9. Diskuse
 10. Volba předsedy místopředsedy a výboru
 11. Schválení výše členských příspěvků
 12. Zpráva návrhové komise
 13. Závěr